Engel

Over Optima

Zoals Cicero al zei: Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.

Die visie is in de uitgaven van Uitgeverij Optima terug te vinden.

Er verschenen talloze catalogi en monografieën. Er werden in samenwerking met diverse musea boeken en catalogi uitgebracht.  In 2001 werd gestart met de Nobelreeks. Een serie uitgaven over stromingen in de beeldende kunst en/of kunstenaars die actief zijn geweest in Utrecht in de twintigste eeuw . In deze serie zijn 24 titels verschenen onder andere over: de schilders, Mar Diemèl, Niek Molenaar, Henk Bellaard, Harmen Post, Gérard Grassère, Piet Vermeulen, Alain Teister, Alexander Mollinger en Otto Hamer. Het werk van Gerard van Rooy werd belicht in een uitgebreide oeuvre catalogus. Over de keramist Gert de Rijk verscheen in 2009 een prachtige monografie over zijn leven en werk.
Daarnaast verschenen er edities over sierkunstenaars als: Cris Agterberg, Hans Mengelberg, Steph Uiterwaal, Ad van Roosmalen en Wim Harzing.

De toegepaste kunst kwam aan bod in boeken over de productie van aardewerkfabrieken. Zo verschenen er titels over: Klinkenberg (Zeist en Katwijk), De Vier Paddenstoelen, St. Lukas en Westraven.  In 2007 werd The Gouda Pottery Book uitgebracht. In dit Engelstalige standaardwerk wordt een overzicht geven van de productie van ongeveer 64 Nederlandse aardewerkfabrieken (ca 1880-2004).  Daarnaast zijn er in dit standaardwerk circa 2400 signaturen, ongeveer 1200 fabrieksmerken en circa 120 korte biografieën van ontwerpers en schilders opgenomen.

In het antiquariaat zijn talloze titels  opgenomen van de hierboven genoemde en verwante kunstenaars. Ook is er veel aandacht voor kunststromingen en toegepaste kunst.

Het spreekt vanzelf dat wanneer er zoveel aandacht is voor de beeldende kunst een variant op het  eerder aangehaalde citaat van Cicero van toepassing is: Een huis zonder kunst is een huis zonder ziel.

In de loop der jaren heeft Optima een behoorlijke collectie beeldende kunst opgebouwd. In de galerie wordt het werk nauwkeurig omschreven en de kunstenaar belicht. Deze objecten uit de collectie zijn te zien en te koop in de galerie. U zult zien dat net als bij de boekuitgaven er een grote diversiteit is.

De samenhang tussen boek en beeldende kunst is prachtig verbeeld door Nel Knoop in ‘Lezende engel’